INTERPRETIMI I PRIVATËSISË

Jehona Software Sh.p.k. është e vetëdijshme për nevojën, për të adresuar çështjet e privatësisë në Internet dhe ne besojmë se ju duhet të jeni të vetëdijshëm se si ne kemi ndërmend të trajtojmë çdo informacion në lidhje me ju, që ne mund të marrim në internet si rezultat i vizitës suaj në Websitin tonë.

Informacion vizitorëve të Jehona Software Sh.p.k.

Ju mund të vizitoni Jehona Software Sh.p.k. në website pa zbuluar asnjë informacion rreth jush. Web Serverat tanë mbledhin emrat e domain-eve por jo postat elektronike të vizitorëve. Në përgjithësi, duam të mbledhim informacion në lidhje me përdoruesit e faqes së internetit në mënyrë të përcaktuar, për shembull, në cilat zona përdoruesit e aksesojnë më shumë faqen tonë dhe cilat materiale përdoruesit janë të fokusuar.

Ky informacion na ndihmon për të përcaktuar se çfarë është më e dobishme për përdoruesit tanë, dhe se si ne mund të krijojmë vazhdimisht një opinion më të mirë e më të plotë për përdoruesit tanë duke përmirësuar përmbajtjen dhe shërbimet tona.

Ka raste megjithatë, kur mund të na duhet informacion nga ju, të tillë si emri juaj dhe adresa. Zakonisht, informacionin personal Jehona Software Sh.p.k. e merr duke përdorur pyetje për përgjigje nga ju, regjistrime produktesh, ose duke ju lejuar juve që të hyni në informacione specifike. Ne gjithashtu mund t'ju kërkojmë të na jepni vullnetarisht të dhëna për hulumtimin e tregut të tilla si interesat tuaja, demografike dhe përvoja me shërbimet e produktet tona.